Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000atlantické_pobrežie826 SGWaAP
0.263pobrežie107140 SGWaAP
0.274západné_pobrežie8982 SGWaAP
0.294východné_pobrežie9896 SGWaAP
0.301juhovýchodné_pobrežie1043 SGWaAP
0.306severozápadné_pobrežie1011 SGWaAP
0.312južné_pobrežie3846 SGWaAP
0.334severovýchodné_pobrežie1074 SGWaAP
0.339tichomorské_pobrežie584 SGWaAP
0.341juhozápadné_pobrežie875 SGWaAP
0.369atlantický_oceán7160 SGWaAP
0.371Atlantický_oceán3792 SGWaAP
0.398Karibský_more1201 SGWaAP
0.414pobrežie_stredozemné2136 SGWaAP
0.425morské_pobrežie3014 SGWaAP
0.427Tichý_oceán6750 SGWaAP
0.438Azorský625 SGWaAP
0.439pobrežné4582 SGWaAP
0.442vnútrozemie17596 SGWaAP
0.443južný_cíp1845 SGWaAP
0.450pobrežná13282 SGWaAP
0.450karibské_more1468 SGWaAP
0.458stredozemné742 SGWaAP