Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ateizmus16464 SGWaAP
0.272teizmus1329 SGWaAP
0.328marxizmus13099 SGWaAP
0.338materializmus9225 SGWaAP
0.339agnosticizmus1002 SGWaAP
0.346ateista41462 SGWaAP
0.360anarchizmus1903 SGWaAP
0.368ateistický4237 SGWaAP
0.370relativizmus5097 SGWaAP
0.377katolicizmus10809 SGWaAP
0.385dogmatizmus2038 SGWaAP
0.387ateistická3763 SGWaAP
0.394liberalizmus19638 SGWaAP
0.405fanatizmus8065 SGWaAP
0.413fundamentalizmus3650 SGWaAP
0.420sekularizmus3288 SGWaAP
0.435satanizmus3866 SGWaAP
0.438pacifizmus1171 SGWaAP
0.439nihilizmus3239 SGWaAP
0.441sionizmus4004 SGWaAP
0.441konzervativizmus7677 SGWaAP
0.444svetonázor16564 SGWaAP