Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ateizácia661 SGWaAP
0.454komunistická_totalita2261 SGWaAP
0.486komunistická_diktatúra2156 SGWaAP
0.543komunistický_režim23926 SGWaAP
0.544totalitná8415 SGWaAP
0.546totalita30502 SGWaAP
0.549totalitný_režim13057 SGWaAP
0.565komunizmus85978 SGWaAP
0.565perzekúcia7796 SGWaAP
0.567maďarizácia6848 SGWaAP
0.568totalitný9859 SGWaAP
0.573represálie4171 SGWaAP
0.579sekularizácia3910 SGWaAP
0.588demoralizácia976 SGWaAP
0.588diktatúra_proletariát1665 SGWaAP
0.590diktatúra24909 SGWaAP
0.593ateistická3763 SGWaAP
0.602fašizácia601 SGWaAP
0.603kolektivizácia3501 SGWaAP