Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ateistický4237 SGWaAP
0.331marxistický3814 SGWaAP
0.368ateizmus16464 SGWaAP
0.376fundamentalistický1751 SGWaAP
0.384dogmatický2709 SGWaAP
0.427protináboženský560 SGWaAP
0.430ateistická3763 SGWaAP
0.430materialistický3326 SGWaAP
0.435ateista41462 SGWaAP
0.438sekulárny6815 SGWaAP
0.445liberálny25259 SGWaAP
0.451totalitný9859 SGWaAP
0.452marxista5377 SGWaAP
0.454klerikálny635 SGWaAP
0.456militantný4887 SGWaAP
0.478marxizmus13099 SGWaAP
0.486náboženský_fanatik2360 SGWaAP
0.487fundamentalista5025 SGWaAP
0.489dogmatik1560 SGWaAP
0.490totalitná_ideológia1636 SGWaAP
0.491antikomunista1676 SGWaAP
0.495kresťanský98148 SGWaAP
0.495bigotný1642 SGWaAP