Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ateistické1233 SGWaAP
0.439sekulárne1752 SGWaAP
0.467materialistické1353 SGWaAP
0.480kresťanské38118 SGWaAP
0.481dogmatické1377 SGWaAP
0.482ateistická3763 SGWaAP
0.483ideologické6710 SGWaAP
0.487marxistické1330 SGWaAP
0.490náboženské27478 SGWaAP
0.491komunistické8142 SGWaAP
0.496ateistický4237 SGWaAP
0.501religiózne805 SGWaAP
0.501katolícke21666 SGWaAP
0.503ateizmus16464 SGWaAP
0.511protestantské2527 SGWaAP
0.511liberálne6296 SGWaAP
0.520ortodoxné1539 SGWaAP
0.520totalitné2380 SGWaAP
0.528svetonázorové679 SGWaAP
0.557luteránske500 SGWaAP
0.560fundamentalistické487 SGWaAP
0.569katolicizmus10809 SGWaAP
0.570filozofické10273 SGWaAP
0.573sektárske718 SGWaAP