Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ateistická3763 SGWaAP
0.387ateizmus16464 SGWaAP
0.430ateistický4237 SGWaAP
0.436sekulárna5098 SGWaAP
0.440materialistická3135 SGWaAP
0.458dogmatická2399 SGWaAP
0.480marxistická6571 SGWaAP
0.480ideológia68602 SGWaAP
0.482ateistické1233 SGWaAP
0.498protináboženská523 SGWaAP
0.499totalitná_ideológia1636 SGWaAP
0.500fundamentalistická1507 SGWaAP
0.504protestantská8913 SGWaAP
0.508ateista41462 SGWaAP
0.516ideologická17229 SGWaAP
0.517sektárska1323 SGWaAP
0.519katolicizmus10809 SGWaAP
0.519neveriaca2438 SGWaAP
0.523totalitná8415 SGWaAP
0.531fanatická2590 SGWaAP
0.531vierouka3595 SGWaAP
0.531kresťanská148366 SGWaAP