Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ateista41462 SGWaAP
0.285neveriaci21264 SGWaAP
0.291neveriaci10286 SGWaAP
0.297agnostik2375 SGWaAP
0.328neverec2613 SGWaAP
0.341materialista3595 SGWaAP
0.346ateizmus16464 SGWaAP
0.354jehovista3557 SGWaAP
0.374fundamentalista5025 SGWaAP
0.389sektár1994 SGWaAP
0.394veriaci111658 SGWaAP
0.408teizmus1329 SGWaAP
0.411nekresťan2285 SGWaAP
0.412katolík82214 SGWaAP
0.417racionalista1259 SGWaAP
0.423sekulárny_humanista877 SGWaAP
0.425kresťan253031 SGWaAP
0.428satanista4300 SGWaAP
0.435ateistický4237 SGWaAP
0.443humanista12396 SGWaAP
0.445dogmatik1560 SGWaAP
0.445marxista5377 SGWaAP