Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000aténska3963 SGWaAP
0.403Aténsky632 SGWaAP
0.438aténsky3500 SGWaAP
0.473Atény52202 SGWaAP
0.502aténske1178 SGWaAP
0.540grécka64713 SGWaAP
0.580starorímska635 SGWaAP
0.586tokijská1815 SGWaAP
0.586florentská1100 SGWaAP
0.590helénska1249 SGWaAP
0.597káhirská969 SGWaAP
0.598pekinská3369 SGWaAP
0.599antická17409 SGWaAP
0.604istanbulská1125 SGWaAP
0.607madridská2307 SGWaAP
0.616starogrécka1481 SGWaAP
0.618rímska45656 SGWaAP
0.622barcelonská2304 SGWaAP
0.623budapeštianska6218 SGWaAP
0.629staroveká15215 SGWaAP
0.636sofijská468 SGWaAP
0.646sarajevská626 SGWaAP
0.650berlínska6924 SGWaAP
0.654atlantská868 SGWaAP