Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000astorka1959 SGWaAP
0.191Astorka2867 SGWaAP
0.270divadlo_Astorka2852 SGWaAP
0.286divadlo_astorka1453 SGWaAP
0.393divadlo509092 SGWaAP
0.394činohra11134 SGWaAP
0.398Činohra_SND1797 SGWaAP
0.401činohra_SND3722 SGWaAP
0.410Radošinský_naivné1869 SGWaAP
0.421radošinské_naivné2952 SGWaAP
0.424SND40436 SGWaAP
0.427Divadlo_Andrej6206 SGWaAP
0.433inscenácia99805 SGWaAP
0.442komorné_divadlo2811 SGWaAP
0.447Činohra1228 SGWaAP
0.461Divadlo27941 SGWaAP
0.462činoherný2066 SGWaAP
0.469činoherná1919 SGWaAP