Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000asociačná_dohoda4029 SGWaAP
0.335Asociačný588 SGWaAP
0.435prístupové_rokovanie4938 SGWaAP
0.460Lisabonský_zmluva8067 SGWaAP
0.463ratifikácia12980 SGWaAP
0.490lisabonská_zmluva10474 SGWaAP
0.503liberalizácia_vízový468 SGWaAP
0.504Ruska_federácia2779 SGWaAP
0.510ratifikačný_proces1257 SGWaAP
0.539bezvízový_styk2525 SGWaAP
0.558euroústava3681 SGWaAP
0.558nezávislosť_Kosovo3367 SGWaAP
0.561vízový_režim1310 SGWaAP
0.590readmisná_dohoda664 SGWaAP
0.597CEFTA1820 SGWaAP
0.602WTO14118 SGWaAP
0.603ratifikovať9631 SGWaAP
0.604minská_dohoda1023 SGWaAP
0.614medzivládna7992 SGWaAP
0.617západný_Balkán5745 SGWaAP
0.618kodanské_kritérium745 SGWaAP
0.620pakt19044 SGWaAP
0.620bezvízový1676 SGWaAP
0.620Stabilizačný451 SGWaAP
0.621anexia_Krym2659 SGWaAP
0.624írske_referendum795 SGWaAP
0.631neratifikovať1554 SGWaAP
0.635európska_únia334148 SGWaAP
0.635plnoprávne_členstvo484 SGWaAP
0.636fiškálny_pakt714 SGWaAP
0.638rezolúcia_BR1304 SGWaAP
0.638Severoatlantický_aliancia6642 SGWaAP
0.642integračná_ambícia956 SGWaAP