Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000asociačná_dohoda4029 SGWaAP
0.335Asociačný588 SGWaAP
0.435prístupové_rokovanie4938 SGWaAP
0.460Lisabonský_zmluva8067 SGWaAP
0.463ratifikácia12980 SGWaAP
0.490lisabonská_zmluva10474 SGWaAP
0.503liberalizácia_vízový468 SGWaAP
0.504Ruska_federácia2779 SGWaAP
0.510ratifikačný_proces1257 SGWaAP
0.539bezvízový_styk2525 SGWaAP
0.558euroústava3681 SGWaAP
0.558nezávislosť_Kosovo3367 SGWaAP
0.561vízový_režim1310 SGWaAP
0.590readmisná_dohoda664 SGWaAP
0.597CEFTA1820 SGWaAP
0.602WTO14118 SGWaAP