Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000asociál6203 SGWaAP
0.205neprispôsobivý11683 SGWaAP
0.309asociálny2228 SGWaAP
0.345neprispôsobivá2450 SGWaAP
0.400cigán16895 SGWaAP
0.400róm2670 SGWaAP
0.439cigáň12559 SGWaAP
0.452vagabund4296 SGWaAP
0.454neprispôsobivé724 SGWaAP
0.471kriminálnik12682 SGWaAP
0.481kriminálny_živel1634 SGWaAP
0.481rómsky_spoluobčan1672 SGWaAP
0.484bezdomovec72894 SGWaAP
0.485príživník3989 SGWaAP
0.513úchylák2774 SGWaAP
0.524asociálna1369 SGWaAP
0.533grázel3835 SGWaAP
0.537darmožráč3583 SGWaAP
0.541deviant1945 SGWaAP
0.542povaľač3808 SGWaAP
0.543ožran4644 SGWaAP
0.546násilník15755 SGWaAP