Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000asistentka33159 SGWaAP
0.446sekretárka21900 SGWaAP
0.530tlmočníčka3521 SGWaAP
0.556kolegyňa80482 SGWaAP
0.593praktikantka1104 SGWaAP
0.596konzultantka4692 SGWaAP
0.599personalistka1531 SGWaAP
0.601poradkyňa16637 SGWaAP
0.604pracovníčka66223 SGWaAP
0.609asistent156198 SGWaAP
0.612laborantka1937 SGWaAP
0.621spolupracovníčka6746 SGWaAP
0.626stážistka1240 SGWaAP
0.628technička775 SGWaAP
0.630sestra537357 SGWaAP
0.630účtovníčka9801 SGWaAP
0.633tútorka443 SGWaAP
0.641pedagogička11781 SGWaAP
0.644ekonómka8033 SGWaAP
0.645manažérka29618 SGWaAP
0.646pomocníčka5440 SGWaAP
0.647upratovačka22468 SGWaAP
0.648pani627783 SGWaAP
0.655absolventka15475 SGWaAP