Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000asimilácia8842 SGWaAP
0.543asimilovať3481 SGWaAP
0.563asimilačný1139 SGWaAP
0.577asimilačná785 SGWaAP
0.592dezintegrácia2595 SGWaAP
0.605asimilovanie447 SGWaAP
0.622akulturácia459 SGWaAP
0.635homogenizácia1904 SGWaAP
0.640degradácia14311 SGWaAP
0.648slovakizácia416 SGWaAP
0.649diferenciácia17699 SGWaAP
0.651maďarizácia6848 SGWaAP
0.664kolonizácia10088 SGWaAP
0.665germanizácia545 SGWaAP
0.665segregácia7288 SGWaAP
0.677dvojjazyčnosť1658 SGWaAP
0.684rozpínavosť2587 SGWaAP
0.686syntéza41509 SGWaAP
0.689autochtónne463 SGWaAP