Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000asfaltka16659 SGWaAP
0.215zvážnica6505 SGWaAP
0.275lesná_cestička2699 SGWaAP
0.329mierne_stúpanie3808 SGWaAP
0.347serpentína9099 SGWaAP
0.369mierne_klesanie895 SGWaAP
0.425odbočiť_doľava3562 SGWaAP
0.433strmina2776 SGWaAP
0.438odbočiť_vpravo2139 SGWaAP
0.450odbočiť_doprava3367 SGWaAP
0.451odbočiť_vľavo2376 SGWaAP
0.453odbočovať9804 SGWaAP
0.453hradská8922 SGWaAP
0.454asfaltová34183 SGWaAP
0.460strmé_stúpanie1844 SGWaAP
0.464prudké_stúpanie2798 SGWaAP
0.468odbočovať_doľava930 SGWaAP
0.474prudké_klesanie1074 SGWaAP
0.479kamenistá7891 SGWaAP