Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000artiléria640 SGWaAP
0.451pechota8675 SGWaAP
0.469pechotná1189 SGWaAP
0.483guľometná698 SGWaAP
0.498delostrelectvo7540 SGWaAP
0.505raketomet2835 SGWaAP
0.513kavaléria1462 SGWaAP
0.517guľomet14192 SGWaAP
0.520delostreľba416 SGWaAP
0.521guľometná_paľba509 SGWaAP
0.524obrnená2525 SGWaAP
0.527mušketa1626 SGWaAP
0.528delostrelecká4566 SGWaAP
0.541mínomet3130 SGWaAP
0.555granátomet1643 SGWaAP
0.555protilietadlová2066 SGWaAP
0.559kanón12663 SGWaAP
0.577protilietadlové614 SGWaAP
0.580protitanková2660 SGWaAP
0.583protiletecká1207 SGWaAP
0.587obrnenec612 SGWaAP
0.594munícia27548 SGWaAP
0.597tanková3891 SGWaAP