Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000art_deco1521 SGWaAP
0.392secesný3767 SGWaAP
0.449secesia4345 SGWaAP
0.500empír493 SGWaAP
0.512secesné600 SGWaAP
0.529secesná3214 SGWaAP
0.535biedermeier853 SGWaAP
0.544neoklasicizmus559 SGWaAP
0.544neoklasicistický693 SGWaAP
0.545rustikálny6756 SGWaAP
0.560neoklasicistická531 SGWaAP
0.560retro33087 SGWaAP
0.561funkcionalistický1244 SGWaAP
0.564rokoko1955 SGWaAP
0.570rokokový1848 SGWaAP
0.575funkcionalizmus2099 SGWaAP
0.580kubistický731 SGWaAP
0.586eklektický1563 SGWaAP