Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000arpádovský476 SGWaAP
0.370Arpádovci1890 SGWaAP
0.463Anjouovci901 SGWaAP
0.491panovnícky_rod963 SGWaAP
0.492Přemyslovci929 SGWaAP
0.499uhorský_panovník1559 SGWaAP
0.500veľmožský483 SGWaAP
0.503uhorský_kráľ12933 SGWaAP
0.507uhorský26642 SGWaAP
0.526Jagelovci427 SGWaAP
0.532veľkomoravský3483 SGWaAP
0.536veľmož6882 SGWaAP
0.550panovnícky999 SGWaAP
0.552kniežací3903 SGWaAP
0.553šľachtický_rod5509 SGWaAP
0.559Žigmund_luxemburský1210 SGWaAP
0.560svätoštefanská_koruna1009 SGWaAP
0.561habsburský3387 SGWaAP
0.565Nitriansky_kniežatstvo889 SGWaAP
0.572anjouovský410 SGWaAP
0.574panovnícka1726 SGWaAP