Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000arogantnosť1322 SGWaAP
0.159arogancia24083 SGWaAP
0.333bohorovnosť1252 SGWaAP
0.341bezohľadnosť5300 SGWaAP
0.377tuposť3460 SGWaAP
0.383nadutosť2296 SGWaAP
0.392ignorancia5190 SGWaAP
0.400bezočivosť3518 SGWaAP
0.406drzosť15479 SGWaAP
0.416namyslenosť3052 SGWaAP
0.420nafúkanosť738 SGWaAP
0.429spupnosť1331 SGWaAP
0.438bezcharakternosť1139 SGWaAP
0.444ignorantstvo1200 SGWaAP
0.445povýšenectvo1034 SGWaAP
0.457nekompetentnosť4391 SGWaAP
0.458nezodpovednosť8830 SGWaAP
0.461nevšímavosť4283 SGWaAP
0.464bezcitnosť2602 SGWaAP
0.469povýšenosť1878 SGWaAP
0.471zadubenosť887 SGWaAP
0.473arogantná4861 SGWaAP
0.473arogantné4026 SGWaAP