Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000arogancia24083 SGWaAP
0.159arogantnosť1322 SGWaAP
0.304ignorancia5190 SGWaAP
0.313bohorovnosť1252 SGWaAP
0.321tuposť3460 SGWaAP
0.349bezcharakternosť1139 SGWaAP
0.349bezohľadnosť5300 SGWaAP
0.354nadutosť2296 SGWaAP
0.378spupnosť1331 SGWaAP
0.388drzosť15479 SGWaAP
0.391ignorantstvo1200 SGWaAP
0.391nekompetentnosť4391 SGWaAP
0.403servilnosť1743 SGWaAP
0.414namyslenosť3052 SGWaAP
0.414primitivizmus3253 SGWaAP
0.415bezcitnosť2602 SGWaAP
0.416bezočivosť3518 SGWaAP
0.421zadubenosť887 SGWaAP
0.421povýšenectvo1034 SGWaAP
0.421cynizmus8447 SGWaAP
0.430neodbornosť1938 SGWaAP
0.433nekultúrnosť1701 SGWaAP
0.437nezodpovednosť8830 SGWaAP
0.441nafúkanosť738 SGWaAP