Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000arménska_genocída595 SGWaAP
0.243genocída_Armén656 SGWaAP
0.558holokaust40944 SGWaAP
0.591genocída23098 SGWaAP
0.593černovská_tragédia525 SGWaAP
0.627Armén6688 SGWaAP
0.637Holokaust1157 SGWaAP
0.640etnická_čistka3081 SGWaAP
0.641bombardovanie_Juhoslávia1360 SGWaAP
0.653nezávislosť_Kosovo3367 SGWaAP
0.658deportácia_Žid1893 SGWaAP
0.659sovietska_okupácia1443 SGWaAP
0.662vojnový_zločin10303 SGWaAP
0.662okupácia28497 SGWaAP
0.663masakra12497 SGWaAP
0.665rómsky_holokaust1539 SGWaAP
0.668osmanská_ríša1762 SGWaAP