Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000armádny_zbor2629 SGWaAP
0.280československý_armádny1260 SGWaAP
0.363pluk21773 SGWaAP
0.389gardová913 SGWaAP
0.395peší_pluk3628 SGWaAP
0.409prápor20875 SGWaAP
0.424tanková_brigáda645 SGWaAP
0.426paradesantná_brigáda984 SGWaAP
0.427partizánsky_oddiel2558 SGWaAP
0.434sovietska_armáda8188 SGWaAP
0.441povstalecká_armáda2191 SGWaAP
0.445partizánska_brigáda2439 SGWaAP
0.448delostrelecký_pluk771 SGWaAP
0.457gardový853 SGWaAP
0.470peší_prápor769 SGWaAP
0.471armáda317169 SGWaAP
0.474východný_front5080 SGWaAP
0.483náčelník_štáb3621 SGWaAP
0.489veliteľstvo20062 SGWaAP
0.489Veliteľstvo1432 SGWaAP
0.519nemecké_vojsko5142 SGWaAP
0.521velenie33794 SGWaAP
0.522tanková_divízia808 SGWaAP
0.524veliteľ145290 SGWaAP
0.525Dukliansky_priesmyk649 SGWaAP
0.526československá_légia1579 SGWaAP
0.526generál101289 SGWaAP
0.527maršal8758 SGWaAP
0.532generálplukovník1209 SGWaAP
0.542výsadkár4342 SGWaAP
0.543légia13550 SGWaAP
0.549rota17882 SGWaAP
0.551vojsko112561 SGWaAP
0.553generálporučík2808 SGWaAP
0.553partizánske_hnutie1765 SGWaAP
0.555dukliansky_priesmyk805 SGWaAP
0.558generálmajor4933 SGWaAP
0.559spojenecké_vojsko3040 SGWaAP
0.564tankový_prápor449 SGWaAP