Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000armádny_generál1946 SGWaAP
0.274Ludvík_Svoboda2029 SGWaAP
0.433generál101289 SGWaAP
0.481maršal8758 SGWaAP
0.510Generál1733 SGWaAP
0.527brigádny_generál3278 SGWaAP
0.557generálmajor4933 SGWaAP
0.557generálplukovník1209 SGWaAP
0.571generálporučík2808 SGWaAP
0.618náčelník_štáb3621 SGWaAP
0.627plukovník35476 SGWaAP
0.627podplukovník8662 SGWaAP