Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000armáda317169 SGWaAP
0.388vojsko112561 SGWaAP
0.406pechota8675 SGWaAP
0.410povstalecká_armáda2191 SGWaAP
0.431vojenská243247 SGWaAP
0.431légia13550 SGWaAP
0.440domobrana5089 SGWaAP
0.445ozbrojená_sila57335 SGWaAP
0.448sovietska_armáda8188 SGWaAP
0.454armádna7908 SGWaAP
0.464obrnená2525 SGWaAP
0.465spojenecká7143 SGWaAP
0.465milícia10343 SGWaAP
0.471armádny_zbor2629 SGWaAP
0.472okupačná5266 SGWaAP
0.474pozemné_vojsko2118 SGWaAP
0.483námorná_pechota2926 SGWaAP
0.486spojenecké_vojsko3040 SGWaAP
0.491tanková_brigáda645 SGWaAP
0.493generál101289 SGWaAP
0.494vojak439194 SGWaAP
0.499ozbrojená22783 SGWaAP
0.502žoldnierska664 SGWaAP
0.503Armáda2440 SGWaAP
0.504velenie33794 SGWaAP
0.505prápor20875 SGWaAP
0.509oslobodzovacia_armáda994 SGWaAP
0.511kavaléria1462 SGWaAP
0.512tanková_divízia808 SGWaAP
0.512pluk21773 SGWaAP
0.518veliteľ145290 SGWaAP
0.525výsadková1457 SGWaAP
0.526východný_front5080 SGWaAP
0.535garda18513 SGWaAP
0.536bojová56365 SGWaAP
0.536tanková3891 SGWaAP
0.538bojaschopná722 SGWaAP
0.539batalión1905 SGWaAP
0.543delostrelectvo7540 SGWaAP
0.545veliteľstvo20062 SGWaAP
0.546spojenecký4079 SGWaAP
0.548eskadra1919 SGWaAP
0.548rota17882 SGWaAP
0.551výzbroj24846 SGWaAP
0.554československý_armádny1260 SGWaAP
0.555výsadkár4342 SGWaAP