Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000armáda317169 SGWaAP
0.388vojsko112561 SGWaAP
0.406pechota8675 SGWaAP
0.410povstalecká_armáda2191 SGWaAP
0.431vojenská243247 SGWaAP
0.431légia13550 SGWaAP
0.440domobrana5089 SGWaAP
0.445ozbrojená_sila57335 SGWaAP
0.448sovietska_armáda8188 SGWaAP
0.454armádna7908 SGWaAP
0.464obrnená2525 SGWaAP
0.465spojenecká7143 SGWaAP
0.465milícia10343 SGWaAP
0.471armádny_zbor2629 SGWaAP
0.472okupačná5266 SGWaAP
0.474pozemné_vojsko2118 SGWaAP
0.483námorná_pechota2926 SGWaAP
0.486spojenecké_vojsko3040 SGWaAP
0.491tanková_brigáda645 SGWaAP
0.493generál101289 SGWaAP
0.494vojak439194 SGWaAP
0.499ozbrojená22783 SGWaAP
0.502žoldnierska664 SGWaAP