Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000arktický4870 SGWaAP
0.400polárny4827 SGWaAP
0.408arktická4494 SGWaAP
0.427antarktický1136 SGWaAP
0.433Grónsky3078 SGWaAP
0.457grónska3254 SGWaAP
0.457arktické1184 SGWaAP
0.465severný_Atlantik1289 SGWaAP
0.469grónsky1355 SGWaAP
0.483oceánsky1941 SGWaAP
0.485Arktický487 SGWaAP
0.491pevninský1043 SGWaAP
0.510Antarktída12671 SGWaAP
0.560golfský_prúd952 SGWaAP
0.562atlantický1854 SGWaAP
0.566tropický15953 SGWaAP
0.569Golfský_prúd693 SGWaAP
0.576tundra3147 SGWaAP
0.580polárna9011 SGWaAP
0.587severný_pól5704 SGWaAP
0.595antarktická985 SGWaAP
0.598polárny_kruh4495 SGWaAP