Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000arizonský952 SGWaAP
0.289floridský2618 SGWaAP
0.334texaský4328 SGWaAP
0.409Utah9957 SGWaAP
0.431Arizona12343 SGWaAP
0.458severná_Karolína4473 SGWaAP
0.459New_Jersey24548 SGWaAP
0.475Minnesota19532 SGWaAP
0.477Colorado25609 SGWaAP
0.479Connecticut4456 SGWaAP
0.489Ohio8781 SGWaAP
0.490arizonská878 SGWaAP
0.491Oklahoma5079 SGWaAP
0.493Florida41659 SGWaAP