Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000arizácia3056 SGWaAP
0.444arizátor1452 SGWaAP
0.456arizačný490 SGWaAP
0.485arizovať901 SGWaAP
0.504arizovaný635 SGWaAP
0.533kolektivizácia3501 SGWaAP
0.534pozemková_reforma3464 SGWaAP
0.543židovské_obyvateľstvo3050 SGWaAP
0.543deportácia13952 SGWaAP
0.563deportácia_Žid1893 SGWaAP
0.566reslovakizácia568 SGWaAP
0.566násilná_kolektivizácia458 SGWaAP
0.597ľudácky_režim1259 SGWaAP
0.601konfiškácia4286 SGWaAP
0.601znárodnenie6256 SGWaAP
0.611perzekúcia7796 SGWaAP
0.612kolaborant5109 SGWaAP
0.617reštitúcia10115 SGWaAP
0.637Žid151777 SGWaAP
0.637reprivatizácia875 SGWaAP