Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000aristotelovská815 SGWaAP
0.364scholastická825 SGWaAP
0.380Aristotelova2029 SGWaAP
0.406platónska544 SGWaAP
0.430racionalistická730 SGWaAP
0.445metafyzika7150 SGWaAP
0.461pozitivistická722 SGWaAP
0.488gnozeológia462 SGWaAP
0.491stoická735 SGWaAP
0.496dialektický_materializmus911 SGWaAP
0.497gnóza1400 SGWaAP
0.497metafyzická3950 SGWaAP
0.498scholastika1514 SGWaAP
0.501platónsky534 SGWaAP
0.501evolucionizmus659 SGWaAP
0.502dialektika4899 SGWaAP
0.505dialektická2001 SGWaAP
0.507platonizmus451 SGWaAP
0.510antinómia544 SGWaAP
0.514fenomenologická852 SGWaAP