Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000aristokratický3011 SGWaAP
0.371aristokratická3139 SGWaAP
0.395aristokrat6015 SGWaAP
0.465šľachtický9375 SGWaAP
0.523patricijský406 SGWaAP
0.527noblesný2217 SGWaAP
0.533aristokracia7168 SGWaAP
0.559aristokratické855 SGWaAP
0.566šľachtická7747 SGWaAP
0.569panovnícky999 SGWaAP
0.573snobský1341 SGWaAP
0.573vznešený20996 SGWaAP
0.575starosvetský1058 SGWaAP
0.580urodzený5629 SGWaAP
0.586kniežací3903 SGWaAP
0.596aristokratka1003 SGWaAP
0.598distingvovaný1167 SGWaAP
0.603honosný8623 SGWaAP
0.607okázalý2727 SGWaAP
0.608urodzená2769 SGWaAP
0.610šľachtický_rod5509 SGWaAP
0.613imperiálny1524 SGWaAP
0.615šľachtic27207 SGWaAP
0.617výstredný4637 SGWaAP