Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000aristokratické855 SGWaAP
0.559aristokratický3011 SGWaAP
0.562honosné3649 SGWaAP
0.568noblesné825 SGWaAP
0.588šľachtické1395 SGWaAP
0.618aristokratická3139 SGWaAP
0.625snobské500 SGWaAP
0.631bohémske430 SGWaAP
0.637vznešené8432 SGWaAP
0.637prepychové1425 SGWaAP
0.646šarmantné1033 SGWaAP
0.650hrdé5507 SGWaAP
0.650charizmatické1605 SGWaAP
0.652buržoázne1014 SGWaAP
0.652svojrázne2229 SGWaAP
0.654meštianske845 SGWaAP
0.657ctihodné470 SGWaAP
0.661feudálne1921 SGWaAP
0.662voľakedajšie415 SGWaAP
0.663pôvabné4561 SGWaAP
0.665povýšené1154 SGWaAP
0.665aristokrat6015 SGWaAP
0.665sedliacke1247 SGWaAP
0.668konzervatívne8162 SGWaAP
0.668okázalé1559 SGWaAP
0.669liberálne6296 SGWaAP
0.676secesné600 SGWaAP
0.679stavovské1653 SGWaAP
0.679patriarchálne767 SGWaAP
0.680panovnícke412 SGWaAP
0.682počestné482 SGWaAP
0.684slobodomurárske712 SGWaAP
0.686avantgardné1736 SGWaAP
0.689humanistické2443 SGWaAP
0.691sebavedomé4091 SGWaAP
0.691niekdajšie9642 SGWaAP
0.692osvietenské632 SGWaAP
0.692chýrne733 SGWaAP
0.692obchodnícke474 SGWaAP
0.693staromódne1248 SGWaAP
0.693dobrosrdečné441 SGWaAP
0.693dvorné611 SGWaAP
0.694republikánske1007 SGWaAP
0.694svojbytné545 SGWaAP
0.695rytierske1144 SGWaAP
0.697vtedajšie20739 SGWaAP
0.697malomestské476 SGWaAP
0.699renesančné3530 SGWaAP
0.702anarchistické633 SGWaAP