Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000aristokratické855 SGWaAP
0.559aristokratický3011 SGWaAP
0.562honosné3649 SGWaAP
0.568noblesné825 SGWaAP
0.588šľachtické1395 SGWaAP
0.618aristokratická3139 SGWaAP
0.625snobské500 SGWaAP
0.631bohémske430 SGWaAP
0.637vznešené8432 SGWaAP
0.637prepychové1425 SGWaAP
0.646šarmantné1033 SGWaAP
0.650hrdé5507 SGWaAP
0.650charizmatické1605 SGWaAP
0.652buržoázne1014 SGWaAP
0.652svojrázne2229 SGWaAP
0.654meštianske845 SGWaAP
0.657ctihodné470 SGWaAP
0.661feudálne1921 SGWaAP
0.662voľakedajšie415 SGWaAP
0.663pôvabné4561 SGWaAP
0.665povýšené1154 SGWaAP
0.665aristokrat6015 SGWaAP
0.665sedliacke1247 SGWaAP
0.668konzervatívne8162 SGWaAP
0.668okázalé1559 SGWaAP