Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000aristokratická3139 SGWaAP
0.371aristokratický3011 SGWaAP
0.373šľachtická7747 SGWaAP
0.425zámožná2931 SGWaAP
0.426meštiacka1504 SGWaAP
0.427aristokracia7168 SGWaAP
0.449urodzená2769 SGWaAP
0.478aristokrat6015 SGWaAP
0.525majetná2040 SGWaAP
0.530aristokratka1003 SGWaAP
0.554šľachta27175 SGWaAP
0.572malomeštiacka950 SGWaAP
0.578panovnícka1726 SGWaAP
0.595noblesná2093 SGWaAP
0.599bohémska1364 SGWaAP
0.599kráľovská74238 SGWaAP
0.602snobská1281 SGWaAP
0.604buržoázna6997 SGWaAP
0.607bankárska601 SGWaAP
0.609malomestská935 SGWaAP
0.610monarchistická588 SGWaAP
0.611puritánska939 SGWaAP
0.618aristokratické855 SGWaAP
0.619patricij1166 SGWaAP
0.620kniežacia2158 SGWaAP
0.621meštianska7803 SGWaAP
0.623plebejská535 SGWaAP
0.623patriarchálna3092 SGWaAP
0.624feudálna3953 SGWaAP
0.626šľachtičná2839 SGWaAP
0.626počestná1540 SGWaAP
0.628privilegovaná4105 SGWaAP
0.630vznešená16869 SGWaAP
0.634honorácia894 SGWaAP
0.637patricijský406 SGWaAP
0.641kurtizána2832 SGWaAP
0.642honosná7244 SGWaAP
0.648meštianstvo2519 SGWaAP
0.649cisárska10525 SGWaAP
0.651panovnícky_rod963 SGWaAP
0.651buržoázia8590 SGWaAP
0.653šľachtický9375 SGWaAP
0.653despotická1055 SGWaAP
0.654dekadentná1686 SGWaAP
0.655Bourbonovci674 SGWaAP