Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000aristokratická3139 SGWaAP
0.371aristokratický3011 SGWaAP
0.373šľachtická7747 SGWaAP
0.425zámožná2931 SGWaAP
0.426meštiacka1504 SGWaAP
0.427aristokracia7168 SGWaAP
0.449urodzená2769 SGWaAP
0.478aristokrat6015 SGWaAP
0.525majetná2040 SGWaAP
0.530aristokratka1003 SGWaAP
0.554šľachta27175 SGWaAP
0.572malomeštiacka950 SGWaAP
0.578panovnícka1726 SGWaAP
0.595noblesná2093 SGWaAP
0.599bohémska1364 SGWaAP
0.599kráľovská74238 SGWaAP
0.602snobská1281 SGWaAP
0.604buržoázna6997 SGWaAP
0.607bankárska601 SGWaAP
0.609malomestská935 SGWaAP
0.610monarchistická588 SGWaAP
0.611puritánska939 SGWaAP
0.618aristokratické855 SGWaAP