Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000aristokracia7168 SGWaAP
0.248šľachta27175 SGWaAP
0.374buržoázia8590 SGWaAP
0.427aristokratická3139 SGWaAP
0.439aristokrat6015 SGWaAP
0.466meštianstvo2519 SGWaAP
0.473patricij1166 SGWaAP
0.475feudálna3953 SGWaAP
0.480šľachtická7747 SGWaAP
0.483uhorská_šľachta2450 SGWaAP
0.485monarchia26468 SGWaAP
0.511honorácia894 SGWaAP
0.513absolutistická947 SGWaAP
0.517buržoázna6997 SGWaAP
0.518feudál3083 SGWaAP
0.523panovnícka1726 SGWaAP
0.533oligarchia6822 SGWaAP
0.533aristokratický3011 SGWaAP
0.535plebejec1190 SGWaAP
0.537majetná2040 SGWaAP
0.543plutokracia553 SGWaAP
0.546vládnuca_elita1581 SGWaAP
0.549feudálny4643 SGWaAP
0.550dynastia24919 SGWaAP
0.561privilegovaná4105 SGWaAP
0.566habsburská2478 SGWaAP
0.567Habsburgovci8710 SGWaAP
0.568absolutizmus2712 SGWaAP
0.573monarchistická588 SGWaAP
0.583panovnícky_rod963 SGWaAP
0.585meštiacka1504 SGWaAP
0.589meštiactvo623 SGWaAP
0.591feudalizmus6612 SGWaAP
0.595kasta8321 SGWaAP
0.596panovník51690 SGWaAP
0.598urodzená2769 SGWaAP
0.600monarcha5732 SGWaAP
0.601absolutistická_monarchia584 SGWaAP
0.604šľachtic27207 SGWaAP
0.611feudálne1921 SGWaAP
0.612despocia408 SGWaAP
0.613zámožná2931 SGWaAP
0.613panovnícky_dvor1098 SGWaAP
0.613uhorská25662 SGWaAP
0.613despotizmus1477 SGWaAP
0.615cisárska10525 SGWaAP
0.616duchovenstvo7189 SGWaAP