Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000aristokracia7168 SGWaAP
0.248šľachta27175 SGWaAP
0.374buržoázia8590 SGWaAP
0.427aristokratická3139 SGWaAP
0.439aristokrat6015 SGWaAP
0.466meštianstvo2519 SGWaAP
0.473patricij1166 SGWaAP
0.475feudálna3953 SGWaAP
0.480šľachtická7747 SGWaAP
0.483uhorská_šľachta2450 SGWaAP
0.485monarchia26468 SGWaAP
0.511honorácia894 SGWaAP
0.513absolutistická947 SGWaAP
0.517buržoázna6997 SGWaAP
0.518feudál3083 SGWaAP
0.523panovnícka1726 SGWaAP
0.533oligarchia6822 SGWaAP
0.533aristokratický3011 SGWaAP
0.535plebejec1190 SGWaAP
0.537majetná2040 SGWaAP
0.543plutokracia553 SGWaAP
0.546vládnuca_elita1581 SGWaAP
0.549feudálny4643 SGWaAP