Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000arcivojvodkyňa702 SGWaAP
0.394cisárovná8046 SGWaAP
0.430grófka16230 SGWaAP
0.441kňažná7822 SGWaAP
0.447dvorná_dáma3033 SGWaAP
0.457panovníčka5963 SGWaAP
0.463kontesa1317 SGWaAP
0.480šľachtičná2839 SGWaAP
0.487korunná_princezná703 SGWaAP
0.494arcivojvoda2732 SGWaAP
0.503cisárovná_Alžbeta852 SGWaAP
0.506Habsburský1841 SGWaAP
0.506Lotrinský1052 SGWaAP
0.540Gertrúda3095 SGWaAP
0.540lotrinský1372 SGWaAP
0.540habsburský3387 SGWaAP
0.542Mária_Terézia21634 SGWaAP
0.548vojvodkyňa10632 SGWaAP