Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000arcivojvoda2732 SGWaAP
0.277následník_trón4207 SGWaAP
0.295arciknieža1160 SGWaAP
0.323habsburský3387 SGWaAP
0.334Lotrinský1052 SGWaAP
0.350Habsburský1841 SGWaAP
0.360lotrinský1372 SGWaAP
0.381gróf58759 SGWaAP
0.398Ferdinand34014 SGWaAP
0.420cisár81604 SGWaAP
0.450uhorský_kráľ12933 SGWaAP
0.452Žigmund10064 SGWaAP
0.463vojvoda28122 SGWaAP
0.472cisár_Leopold1365 SGWaAP
0.477cisárovná8046 SGWaAP
0.477Habsburgovci8710 SGWaAP
0.484poľný_maršal1266 SGWaAP
0.485barón20078 SGWaAP
0.489Fridrich13041 SGWaAP
0.491turecký_sultán1053 SGWaAP
0.493Leopold14916 SGWaAP
0.494arcivojvodkyňa702 SGWaAP
0.499palatín7542 SGWaAP
0.506bulharský_cár838 SGWaAP
0.516uhorský_panovník1559 SGWaAP
0.518ruský_cár3364 SGWaAP
0.518cisárov2529 SGWaAP
0.519Napoleon_Bonaparte2287 SGWaAP
0.521korunný_princ5061 SGWaAP
0.521Ladislav_Pohrobok660 SGWaAP
0.528uhorský_trón2265 SGWaAP
0.533uhorský_palatín1120 SGWaAP