Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000arcivojvoda2732 SGWaAP
0.277následník_trón4207 SGWaAP
0.295arciknieža1160 SGWaAP
0.323habsburský3387 SGWaAP
0.334Lotrinský1052 SGWaAP
0.350Habsburský1841 SGWaAP
0.360lotrinský1372 SGWaAP
0.381gróf58759 SGWaAP
0.398Ferdinand34014 SGWaAP
0.420cisár81604 SGWaAP
0.450uhorský_kráľ12933 SGWaAP
0.452Žigmund10064 SGWaAP
0.463vojvoda28122 SGWaAP
0.472cisár_Leopold1365 SGWaAP
0.477cisárovná8046 SGWaAP
0.477Habsburgovci8710 SGWaAP
0.484poľný_maršal1266 SGWaAP
0.485barón20078 SGWaAP
0.489Fridrich13041 SGWaAP