Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000arciknieža1160 SGWaAP
0.295arcivojvoda2732 SGWaAP
0.344gróf58759 SGWaAP
0.409habsburský3387 SGWaAP
0.417Habsburský1841 SGWaAP
0.421lotrinský1372 SGWaAP
0.426barón20078 SGWaAP
0.437Lotrinský1052 SGWaAP
0.445Žigmund10064 SGWaAP
0.446cisár_Leopold1365 SGWaAP
0.452palatín7542 SGWaAP
0.472uhorský_kráľ12933 SGWaAP
0.480cisár81604 SGWaAP
0.482uhorský_palatín1120 SGWaAP