Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000arcibiskupstvo4654 SGWaAP
0.151biskupstvo11888 SGWaAP
0.405gréckokatolícke_biskupstvo829 SGWaAP
0.407arcidiecéza11179 SGWaAP
0.408nitrianske_biskupstvo1698 SGWaAP
0.416arcibiskupský5204 SGWaAP
0.454prepoštstvo686 SGWaAP
0.456eparchia6373 SGWaAP
0.470arcibiskup91698 SGWaAP
0.471diecéza45229 SGWaAP
0.486Nitriansky_biskupstvo597 SGWaAP
0.490exarchát1045 SGWaAP
0.515kapitula9554 SGWaAP
0.519biskup286883 SGWaAP
0.528arcibiskupské823 SGWaAP
0.528metropolita12433 SGWaAP
0.530vikariát1379 SGWaAP
0.538Ostrihomský1751 SGWaAP
0.538ostrihomský_arcibiskup4264 SGWaAP
0.539biskupské3322 SGWaAP
0.546rímskokatolícka_cirkev12272 SGWaAP
0.546jágerský_biskup727 SGWaAP
0.547gréckokatolícka_eparchia885 SGWaAP
0.552apoštolský_exarchát785 SGWaAP