Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000arcibiskupský5204 SGWaAP
0.266Arcibiskupský2677 SGWaAP
0.345biskupský15424 SGWaAP
0.416arcibiskupstvo4654 SGWaAP
0.464arcibiskupská963 SGWaAP
0.474trnavská_arcidiecéza6526 SGWaAP
0.481farský23731 SGWaAP
0.489Biskupský2770 SGWaAP
0.491kňazský_seminár10806 SGWaAP
0.496gréckokatolícke_biskupstvo829 SGWaAP
0.506arcibiskupské823 SGWaAP
0.512eparchiálny637 SGWaAP
0.519arcidiecéza11179 SGWaAP
0.523biskupstvo11888 SGWaAP
0.527arcibiskup91698 SGWaAP
0.538vikariát1379 SGWaAP
0.540kanonik9390 SGWaAP
0.541katedrálny_chrám4325 SGWaAP
0.542nitrianska_diecéza2449 SGWaAP
0.543diecézny6378 SGWaAP
0.545gréckokatolícky14714 SGWaAP
0.551Kňazský_seminár3323 SGWaAP
0.556nitrianske_biskupstvo1698 SGWaAP
0.557bratislavská_arcidiecéza3885 SGWaAP