Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000arcibiskupské823 SGWaAP
0.390biskupské3322 SGWaAP
0.491pápežské4504 SGWaAP
0.503arcibiskupská963 SGWaAP
0.506arcibiskupský5204 SGWaAP
0.508jezuitské1277 SGWaAP
0.528arcibiskupstvo4654 SGWaAP
0.542piaristické_gymnázium1405 SGWaAP
0.544jezuitské_kolégium759 SGWaAP
0.553Arcibiskupský2677 SGWaAP
0.554katedrálna701 SGWaAP
0.565biskupstvo11888 SGWaAP
0.579piarista3136 SGWaAP
0.584kanonik9390 SGWaAP
0.584arcibiskupský_palác1104 SGWaAP
0.587biskupský15424 SGWaAP
0.600ostrihomský_arcibiskup4264 SGWaAP
0.609nitrianska_diecéza2449 SGWaAP
0.614gréckokatolícke_biskupstvo829 SGWaAP
0.616cirkevné24655 SGWaAP
0.618prepoštstvo686 SGWaAP
0.620benediktínske_opátstvo1043 SGWaAP
0.621arcibiskup91698 SGWaAP