Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000archivistika467 SGWaAP
0.497Jazykovedný548 SGWaAP
0.567onomastická666 SGWaAP
0.567etnologická_rozprava853 SGWaAP
0.588Historický_revue772 SGWaAP
0.612národopis4509 SGWaAP
0.612Zborník1046 SGWaAP
0.620hú_SAV806 SGWaAP
0.627onomastika1002 SGWaAP
0.631Bibliografický505 SGWaAP
0.638jazykovedný2642 SGWaAP