Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000archidiakon672 SGWaAP
0.347prepošt3157 SGWaAP
0.384kanonik9390 SGWaAP
0.386ostrihomský_kanonik550 SGWaAP
0.387jágerský_biskup727 SGWaAP
0.417podžupan3090 SGWaAP
0.432jágerský544 SGWaAP
0.451ostrihomský1665 SGWaAP
0.452archidiakonát596 SGWaAP
0.459farár123386 SGWaAP
0.466superintendent2959 SGWaAP
0.467opát10832 SGWaAP
0.477ostrihomský_arcibiskup4264 SGWaAP
0.482titulárny_biskup853 SGWaAP
0.488sídelný_biskup1210 SGWaAP
0.489episkop591 SGWaAP
0.506ostrihomská_kapitula656 SGWaAP
0.507eparchiálny_biskup1287 SGWaAP
0.507prepoštstvo686 SGWaAP
0.510vikár7305 SGWaAP