Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000archidiakonát596 SGWaAP
0.452archidiakon672 SGWaAP
0.455prepoštstvo686 SGWaAP
0.466ostrihomské_arcibiskupstvo623 SGWaAP
0.500Ostrihomský1751 SGWaAP
0.530dištrikt4731 SGWaAP
0.535kapitula9554 SGWaAP
0.535ostrihomská_kapitula656 SGWaAP
0.538hradné_panstvo2645 SGWaAP
0.567jágerský_biskup727 SGWaAP
0.595prepošt3157 SGWaAP
0.596zemepanské856 SGWaAP
0.601nitrianske_biskupstvo1698 SGWaAP
0.602Nitriansky_biskupstvo597 SGWaAP
0.610vikariát1379 SGWaAP
0.612nitrianska_diecéza2449 SGWaAP