Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000archeologicky1455 SGWaAP
0.448archeologická_lokalita3685 SGWaAP
0.456archeologický_nález11565 SGWaAP
0.471hradisko17987 SGWaAP
0.499archeologická_vykopávka2421 SGWaAP
0.505praveké_osídlenie512 SGWaAP
0.510archeologický_výskum16922 SGWaAP
0.521slovanské_osídlenie1174 SGWaAP
0.540archeologický17848 SGWaAP
0.540slovanské_hradisko1243 SGWaAP
0.545archeologické_nálezisko4338 SGWaAP
0.556geologicky1505 SGWaAP
0.557vykopávka11150 SGWaAP
0.565neolitické680 SGWaAP
0.571neolit3979 SGWaAP
0.573nálezisko18453 SGWaAP
0.574archeologická9248 SGWaAP
0.578halštatská1153 SGWaAP
0.584žiarový_hrob787 SGWaAP
0.594neolitický811 SGWaAP