Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000archeologický_nález11565 SGWaAP
0.326archeologická_vykopávka2421 SGWaAP
0.402archeologický17848 SGWaAP
0.412archeologický_výskum16922 SGWaAP
0.423archeologická_lokalita3685 SGWaAP
0.431archeologické_nálezisko4338 SGWaAP
0.437vykopávka11150 SGWaAP
0.445praveké_osídlenie512 SGWaAP
0.456archeologicky1455 SGWaAP
0.463archeologická9248 SGWaAP
0.468neolitické680 SGWaAP
0.481žiarový_hrob787 SGWaAP
0.484nález118940 SGWaAP
0.488slovanské_osídlenie1174 SGWaAP
0.489paleontologický_nález403 SGWaAP
0.492neolit3979 SGWaAP
0.507archeologické2871 SGWaAP
0.513nálezisko18453 SGWaAP
0.514archeológ35656 SGWaAP
0.518halštatská1153 SGWaAP
0.522predhistorické557 SGWaAP
0.523artefakt32507 SGWaAP