Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000archeologický17848 SGWaAP
0.334archeologický_výskum16922 SGWaAP
0.376archeologická9248 SGWaAP
0.382archeologická_vykopávka2421 SGWaAP
0.389Archeologický1046 SGWaAP
0.402archeologický_nález11565 SGWaAP
0.408vykopávka11150 SGWaAP
0.418Archeologický_ústav2214 SGWaAP
0.445archeológ35656 SGWaAP
0.457paleontologický674 SGWaAP
0.465archeologické2871 SGWaAP
0.484archeologická_lokalita3685 SGWaAP
0.493archeológia17935 SGWaAP
0.513archeologické_nálezisko4338 SGWaAP
0.524etnologický1279 SGWaAP
0.526etnografický3092 SGWaAP
0.540archeologicky1455 SGWaAP
0.545Karol_Pieta832 SGWaAP
0.550geologický13087 SGWaAP
0.557pamiatkový20138 SGWaAP
0.566archeologické_múzeum3917 SGWaAP
0.578reštaurátorský2597 SGWaAP