Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000archeologické_nálezisko4338 SGWaAP
0.197archeologická_lokalita3685 SGWaAP
0.377nálezisko18453 SGWaAP
0.414archeologické2871 SGWaAP
0.431archeologický_nález11565 SGWaAP
0.434archeologická_vykopávka2421 SGWaAP
0.475vykopávka11150 SGWaAP
0.475archeologická9248 SGWaAP
0.509hradisko17987 SGWaAP
0.511archeologické_múzeum3917 SGWaAP
0.513archeologický17848 SGWaAP
0.528slovanské_hradisko1243 SGWaAP
0.535neolitické680 SGWaAP
0.545archeologicky1455 SGWaAP
0.551zrúcanina20637 SGWaAP
0.559kultúrna_pamiatka53978 SGWaAP
0.566pamätihodnosť15456 SGWaAP
0.567praveké_osídlenie512 SGWaAP
0.567Archeologický1046 SGWaAP
0.575pamiatka263505 SGWaAP
0.582praveké2775 SGWaAP
0.583keltské3377 SGWaAP
0.584staroveké5553 SGWaAP